Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej, ks. Prałat Marian Malcher przeszedł na emeryturę. Do dzisiaj jesteśmy mu wdzięczne za jego zaangażowanie, otwartość, wsparcie – pamiętamy o nim w modlitwie. Jego następcą został ks. Krzysztof Bąk.