O Ośrodku

Ośrodek Caritas „Święta Rodzina” w Ustroniu-Nierodzimiu rozpoczął działalność we wrześniu 1991 roku, kiedy to Caritas Archidiecezji Katowickiej otrzymała teren o powierzchni 1,5 ha i zabudowania byłego Ośrodka Wczasowego "Pomowiec". Do istniejących wówczas zabudowań dobudowana została nowa część, w której mieszczą się sale zajęciowe, sala gimnastyczna, siłownia, kaplica. Poddasze zaadaptowano na dodatkowe pokoje mieszkalne dla wychowanek, aneks kuchenny i łazienkę oraz miejsce na dużą salę do zajęć manualnych. W ostatnim okresie ocieplono budynek i zmieniono wystrój kaplicy domowej.

W Ośrodku realizowane są dwa programy:

  1. Program edukacyjno-wychowawczy dla dziewcząt z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Województwa Śląskiego,
  2. Wypoczynkowo-rekolekcyjny dla osób niepełnosprawnych, seniorów i różnych grup duszpasterskich.

Program edukacyjno-wychowawczy dla dziewcząt

Jest realizowany od początku istnienia placówki. W 2002 roku Ośrodek został wpisany do Rejestru Wojewody Śląskiego jako niepubliczna placówka  opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. W 2008 roku otrzymaliśmy zezwolenie Wojewody Śląskiego na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program obejmuje dziewczęta od 12-tego roku życia do osiągnięcia pełnoletności. W tym okresie wychowanki realizują obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w szkołach publicznych i specjalnych. Na przestrzeni dwudziestu pięciu lat naszej działalności w programie opiekuńczo-wychowawczym uczestniczyły 166 wychowanek.

Ośrodek zapewnia odpowiednie warunki socjalno-bytowe i całodobową opiekę zgodnie z obowiązującymi standardami.

Realizując program poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów, pomoc w nauce,  wspólne spędzanie wolnego czasu, zajęcia manualne, zabawy, gry, zajęcia taneczne i muzyczne, wycieczki, kolonie, zimowiska, wspólną pracę, obchodzenie urodzin i świętowanie budujemy atmosferę domową i rodzinną. Wszystkie nasze działania mają na celu przygotowanie wychowanek do samodzielnego, odpowiedzialnego funkcjonowania w rodzinie i w społeczeństwie.

Wychowanki naszego ośrodka mogą w wolnym czasie uczestniczyć w proponowanych zajęciach takich jak: zajęcia muzyczne, kulinarne, plastyczne, sportowe, zajęcia teatralne, itp. Organizowane są wycieczki górskie, wyjazdy na zimowiska z nauką jazdy na nartach, wyjazdy na lodowisko i do kina. Stale prowadzone są również zajęcia  terapeutyczne i pedagogiczne.  Wychowanki są włączone w aktywność na rzecz ośrodka tak, aby możliwie jak najlepiej przygotować się do samodzielnego życia. Wspólnie z wychowawcami gotują obiady i przygotowują inne posiłki a także uczą się jak estetycznie je podać. Mają dyżury w zmywaniu naczyń, uczą się sprzątać, prać, prasować, dbają o wystrój swoich pokoi, wykonują dekoracje świąteczne, pomagają w drobnych pracach domowych. W ciągu całego roku mają miejsce również wydarzenia niezwykle ważne dla całej społeczności Ośrodka, są to: wywiadówka i koncert dla rodziców; koncert dla nauczycieli i koleżanek; spotkanie z absolwentkami; uroczyste, oparte na tradycji obchodzenie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Wszystkie podejmowane działania mają na celu ukazywanie pozytywnych wzorców zachowań, kształtowanie postaw społecznie pożądanych, uwrażliwianie na kulturę słowa, budzenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, edukację w dziedzinie kultury polskiej, regionalnej, europejskiej, edukację ekologiczną i inne. Zajęcia zostały poniżej krótko opisane.

NAUKA

Czas nauki wyznaczany jest od poniedziałku do piątku każdego dnia i zwykle trwa dwie godziny. Czas nauki przeznaczony jest na rozwijanie cech instrumentalnych: uwagi, pamięci, spostrzegawczości, logicznego myślenia, sprawności manualnej, samodzielności. Wychowawcy pomagają wychowankom w nauce, w nadrobieniu nieraz dużych zaległości edukacyjnych.  Dziewczęta mogą korzystać z posiadanych przez Ośrodek wielu pomocy naukowych (duże mapy, globusy, słowniki, encyklopedie, komputery i internet, itp.) Są to mało lubiane zajęcia a jednak bardzo potrzebne. Efekt tych zajęć widoczny jest dopiero, kiedy wychowanka otrzymuje promocję do następnej klasy.

SPOŁECZNOŚĆ

Jest to najważniejsze spotkanie wychowanek i wychowawców. Odbywa się raz w tygodniu. Jest to czas w którym podejmowane są problemy dnia codziennego – trudności w szkole, konflikty między mieszkankami ośrodka. Podczas tego spotkania podopieczne wspólnie z wychowawcami dokonują podziału zadań w przygotowaniu świąt lub oprawy wydarzeń ośrodkowych, itp. Społeczność  jest też czasem dzielenia się radościami i osiągnięciami, przyznawane są nagrody i pochwały. Wtedy zatwierdzane są także pomysły na zorganizowanie zabawy, wyjazdu lub pomysły na zajęcia w dni wolne od szkoły. Wspólne rozwiązywanie trudnych sytuacji owocuje zadawalającymi  zmianami i uczy odpowiedzialności.

ZAJĘCIA KULINARNE

W ciągu tygodnia śniadania i obiady przygotowuje kucharka, p. Celinka. Jednak w weekendy, święta oraz codzienne kolacje są okazją do praktycznej nauki planowania i przygotowywania prostych posiłków, gotowania obiadów, robienia zakupów, sprzątania po gotowaniu. W każdą sobotę i niedzielę dwie wychowanki gotują obiad według ustalonego grafiku. Korzystają przy tym z większej lub mniejszej pomocy wychowawcy. Każdego dnia jedna z wychowanek przygotowuje kolację pod opieką wychowawcy.  W zależności od chęci i pomysłowości dziewczyny pieką ciasta, ciasteczka, przygotowują desery. W okresie bożonarodzeniowym pieką i zdobią pierniki, uczą się piec drobne ciasteczka zgodnie z cieszyńską tradycją.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE - RĘKODZIELNICTWO

Wychowawcy prowadzą zajęcia między innymi z decoupage, haftowania, robótek na szydełku. Ulubionym materiałem do wykonywania prac artystycznych jest papier. W trakcie zajęć zawsze powstaje coś niepowtarzalnego: prezenty dla bliskich, ozdoby, dekoracje. W okresie przedświątecznym wykonujemy własnoręcznie kartki świąteczne dla wszystkich dobrodziejów Ośrodka.

SPOTKANIA W GRUPIE

W naszym ośrodku prowadzone są 3 grupy wychowawcze. Skład grup uzależniony jest od wieku i etapu edukacyjnego. Podejmowane na spotkaniach tematy zależą od aktualnych potrzeb  grupy, od zdarzeń losowych, od zbliżających się świąt, od zgłaszanych przez wychowanki potrzeb czy pytań.  Forma tych spotkań obejmuje również różnego rodzaju wyjścia, wyjazdy, zabawy.

ZAJĘCIA MUZYCZNE, WOKALNE I TANECZNE

Instruktor tańca, śpiewu i gry na instrumentach prowadzi swoje zajęcia dwa razy w miesiącu. Poza zajęciami
z instruktorem dziewczyny ćwiczą swoje umiejętności indywidualnie. Ukoronowaniem całego roku ćwiczeń są koncerty: pierwszy pod koniec roku szkolnego dla rodziców oraz dla nauczycieli i kolegów. Wcześniej jednak wychowanki występują w konkursie młodych talentów, który zwykle odbywa się w grudniu i czerwcu.

ZAJĘCIA W OGRODZIE

Do dyspozycji wychowanek jest duży ogród. Są w nim miejsca rekreacyjne – wiata z grillownikiem, boisko do gry
w siatkówkę, ławki i huśtawki. Mamy ogródek z malinami i borówkami amerykańskimi. Latem kwitnące ogródeczki i obsadzone skrzynki balkonowe, a także trawniki wymagają stałej pielęgnacji, którą wykonujemy same.

ZAJĘCIA SPORTOWE

Posiadamy siłownię oraz salę gimnastyczną, gdzie wychowawcy prowadzą zajęcia grupowe i indywidualne. W okresie letnim korzystamy z boiska do siatkówki i z terenów zielonych do gier i zabaw. W gorące dni chętnie plażujemy nad rzeką Wisłą. Ulubionym zajęciem rekreacyjnym są wycieczki rowerowe, taniec, aerobik, gry ruchowe, ćwiczenia relaksacyjne. Dla chętnych organizowane są też wycieczki górskie w Beskidy. Często pokonywanym szczytem w okolicy jest Równica. Realizowane są też wyjazdy kilkudniowe.

ZIMOWISKA I WAKACJE LETNIE

Zimowiska orgaznizowane są co roku w czasie ferii przez pedagoga, p. Basię Dyjas. Głównym ich celem jest nauka jazdy na nartach i jej doskonalenie. W okresie zimowym wychowanki chętnie biorą udział w wyjazdach na łyżwy na lodowisko do Cieszyna, Ustronia czy Brennej. W czasie wakacji letnich wychowanki wyjeżdżają na zorganizowane kolonie lub obozy młodzieżowe. Dzięki temu dziewczęta były kilka razy nad morzem, nad jeziorami, brały udział w obozach wędrownych w Bieszczadach. Pozostały czas wakacyjny dla wychowanek pozostających w Ośrodku organizowane są różne formy zajęć, m.in.: wyjazdy do kina, plażowanie nad Wisłą lub na basenie w Cieszynie Czeskim, wycieczki rowerowe, wyjazdy do cukierni i lodziarni, zabawy i gry terenowe, wyjazdy na krytą pływalnię, gry towarzyskie, dyskoteki, wycieczki górskie. Pewną tradycją staje się udział w „Spotkaniu Młodych w Karmelu” w Czernej.

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM

Zajęcia te pomagają w określaniu samoświadomości, uczą prawidłowej komunikacji interpersonalnej, integrują grupę, uczą umiejętności wyrażania swoich emocji i przekształcania emocji negatywnych w pozytywne. Zajęcia wpływają na obniżenie wewnętrznego napięcia psychicznego, poprawiają zdolność wpływania na organizm, uczą aktywnego wypoczywania, niejednokrotnie powodują zmniejszenie natężenia przykrych emocji.

SPOTKANIE Z KAPŁANEM

Od 1996 r. do Ośrodka przyjeżdża - w miarę swoich możliwości czasowych - ks. dr Grzegorz Strzelczyk. Ks. Grzegorz poprzez indywidualne i grupowe rozmowy oraz wspólną modlitwę wspiera pracę wychowawców w ukazywaniu zasadności przestrzegania norm i zasad. Uczy kształtowania osobowej więzi z Bogiem, ukazuje chrześcijańskie spojrzenie na  miłość, małżeństwo, rodzinę, uczy zasad miłości bliźniego poprzez konkretną pomoc. Z jego kapłańskiej posługi korzystają również pracownicy Ośrodka.

SPOTKANIA ZESPOŁU Z DYREKTOREM

Przynajmniej raz w miesiącu ma miejsce spotkanie robocze całego zespołu wychowawczego, w czasie którego omawiane są ważne wydarzenia i czekające zadania i przydzielane są odpowiedzialności. Zespół ma też okazję podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi wychowanek, ich funkcjonowania, informacjami o ich postępach lub problemach, o rodzinie, itp.

ZASADNOŚĆ POBYTU WYCHOWANKI

Minimum co pół roku odbywają się spotkania zespołu do spraw okresowej oceny zasadności pobytu wychowanki
w placówce.

WYWIADÓWKA DLA RODZICÓW POŁĄCZONA Z KONCERTEM DLA RODZICÓW

W czerwcu, na zakończenie roku szkolnego do Ośrodka zapraszani są rodzice i opiekunowie wychowanek, aby poznać jakie postępy poczyniły ich dzieci w szkole i w Ośrodku. Spotkanie rozpoczynamy koncertem w wykonaniu wychowanek, który  dedykowany jest rodzicom. Po koncercie mają miejsce rozmowy wychowawców z rodzicami lub opiekunami w obecności wychowanki. Spotkanie kończy się wspólną kolacją i sesją zdjęciową. Wydarzenie to ma wielkie znaczenie dla każdej wychowanki, która z niecierpliwością oczekuje na swoich bliskich, by móc pochwalić się swoimi osiągnięciami.

SPOTKANIE Z ABSOLWENTKAMI

Tradycyjnie raz w roku, w uroczystość Bożego Ciała, organizujemy spotkanie dla naszych absolwentek i ich rodzin. Jest to niepowtarzalna okazja, aby powspominać stare dzieje i posłuchać jak dziewczyny już jako osoby dorosłe radzą sobie w życiu, co im udało się, jakie mają teraz problemy. Jest to też okazja, aby obecne wychowanki mogły usłyszeć ciekawe świadectwa tych, które kiedyś przebywały w naszej placówce. Ich obecność jest wielkim wydarzeniem, tym bardziej, że większość absolwentek przyjeżdża ze swoimi rodzinami.

W czasie rozmów dowiadujemy się o efektach naszej pracy wychowawczej, która zazwyczaj przynosi dopiero owoce, gdy wychowanka się usamodzielni, założy rodzinę, doświadczy trudu wychowywania własnych dzieci.

Program drugi

PROWADZONY PRZEZ NASZ OŚRODEK DOTYCZY OSÓB STARSZYCH, SAMOTNYCH ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH GRUP DUSZPASTERSKICH.

Przyjmujemy zorganizowane grupy seniorów, osób niepełnosprawnych z opiekunami oraz różne grupy duszpasterskie. Ośrodek położony jest w dzielnicy Ustronia w pobliżu rzeki Wisły, na szlaku komunikacyjnym Katowice-Wisła. Jest dogodnym miejscem odpoczynku, wyciszenia, relaksu, budowania więzi i umocnienia duchowego. Nasi goście mają do dyspozycji: Czternaście murowanych domków z tarasami. Każdy domek składa się z czteroosobowego pokoju, łazienki i ubikacji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku głównym mieści się: jadalnia, sala telewizyjna z kominkiem, sala gimnastyczna, siłownia
i kaplica, z których można korzystać w czasie pobytu. Dysponujemy również boiskiem do siatkówki i pięknie urządzonym miejscem do grillowania.  Atutem jest również możliwość spędzania wolnego czasu nad Wisłą.