Poznaj nasze potrzeby i przekaż darowiznę

Nasze potrzeby

W 2014 roku dokończono ocieplanie całego budynku Ośrodka. I wszystkie zebrane środki przeznaczane zostały na ten cel.

 W najbliższej przyszłości czeka nas malowanie Ośrodka wewnątrz. W dalszej perspektywie: ułożenie kostek brukowych na deptakach, zbudowanie na terenie Ośrodka ścieżek do jazdy na rowerach i na rolkach, stworzenie boiska do piłki plażowej.

Darowizny

Celem działalności Ośrodka jest niesienie pomocy humanitarnej osobom dotkniętym patologią, ubóstwem, niepełnosprawnością poprzez kompleksową działalność opiekuńczo-wychowawczą i terapeutyczną. W realizacji tego programu Ośrodek kieruje się zasadami wynikającymi z katolickiej nauki Kościoła. Ośrodek nie pobiera od wychowanek opłat za uczestnictwo w programie.

Na podstawie art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. nr 29, poz. 154 z późn. zm.) darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem skorzystania z odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania jest zachowanie dowodów przelewu oraz pokwitowania i rozliczenia darowizny.

Darowizny można wpłacać na konto CAK Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny „Święta Rodzina”

Numer konta: 79 1050 1083 1000 0022 7678 4697

Dziękujemy za każdą wpłatę na realizację programu opiekuńczo-wychowawczego.

O naszych Ofiarodawcach i Dobrodziejach pamiętamy w modlitwie a także - przy okazji świąt Bożego Narodzenia i świąt Wielkanocnych - wysyłając okolicznościowe kartki wykonane własnoręcznie przez wychowanki i wychowawców. Każdego roku w specjalnym liście informujemy naszych Dobrodziejów na co wydatkowaliśmy przekazane nam ofiary.