Anna Wawrzyczek

Dyrektor
Pracuje od założenia Ośrodka (1991 r.)

Barbara Dyjas

pedagog
Pracuje od założenia Ośrodka (1991 r.)

Krystyna Pietrzyk

wychowawca, instruktor terapii zajęciowej
Pracuje od 2000 r.

Ireneusz Malcher

instruktor tańca

Marta Zagórska

psycholog
pracuje od 2012 r.

Jolanta Kaczmarczyk

wychowawca
pracuje od 2010 r.

Aneta Kula

wychowawca
pracuje od 2004 r.

Beata Świeży

księgowa, pracownik socjalny
pracuje od 2006 r.

Czesława Wyleżuch

kucharka
pracuje od założenia Ośrodka (1991 r.)

Krzysztof Bączek

konserwator
Złota rączka

ks. dr Grzegorz Strzelczyk

wolontariusz
jest z nami od 1996 r.

Józef Strzelczyk

wolontariusz - złota rączka
jest z nami od 15 lat

Maria Podedworna

wolontariusz
pomoc wychowawcy, nauczyciel w katowickim gimnazjum