Zorganizowałyśmy bal dla pracowników Caritas Diecezji Katowickiej. Było to pierwsze takie spotkanie dla osób działających na polu charytatywnym, na którym był obecny Ks. Bp Czesław Domin – ówczesny Dyrektor Caritas Polska.