Początkowo mieszkałam w tym domu sama dozorując rozpoczęte prace remontowe. Ania dołączyła w listopadzie. Nasza wspólna pierwsza działalność obejmowała seniorów, dla których były tutaj organizowane wczaso-rekolekcje, święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz turnusy rehabilitacyjne dla dzieci głuchoniemych. Równocześnie trwały przygotowania do pracy z dziewczętami z rodzin dysfunkcyjnych z terenu diecezji katowickiej.