Nasz program wychowawczy był już ugruntowany. Dziewczęta przyjmowałyśmy od września, czyli z początkiem nowego roku szkolnego. Natomiast kandydatki przyjeżdżały na trzydniowy pobyt w wakacje. Wtedy mogły poznać miejsce, w którym miały zamieszkać, nas oraz to, co im proponujemy. Była wspólna modlitwa, praca, wycieczka w góry oraz świętowanie. Na koniec tego pobytu każda kandydatka, która była zdecydowana na zmianę w swoim życiu wyrażała pisemną zgodę na realizację naszego programu. Było to ogromnie ważne, ponieważ na tej decyzji opierałyśmy dalszą pracę. Dziewczęta przyjmowałyśmy z całego Województwa Śląskiego.

Całkowity koszt utrzymania Ośrodka, jego modernizację oraz programy w nim realizowane były finansowane przez Caritas, ofiarodawców, sponsorów krajowych i zagranicznych a także z dotacji.

Do użytku została oddana nowa część, w której znajdują się sale terapeutyczne, sala gimnastyczna, siłownia oraz powiększona kaplica.